حرکتی پر شتاب به سوی ایجاد بازار بهینه سازی انرژی در ایران

در جلسه مشترک  بین معاونت علمی فناوی ریاست جمهوری و شرکت DIW-Econ به عنوان مجری و مدیر پروژه IREEMA (پروژه پشتیبانی از جمهوری اسلامی ایران به منظور پیاده سازی بازار یکپارچه بهینه سازی انرژی)، خانم دکتر زینب حمیدزاده به عنوان مجری ملی پروژه پیاده سازی بازار بهینه سازی انرژی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معرفی شدند. ایشان در این جلسه بیان داشتند که با اجرای دقیق تفاهم نامه همکاری بین معاونت علمی و وزارت محیط زیست آلمان و مشارکت به موقع ذی نفعان، بازار بهینه سازی انرژی در ایران به نحو مطلوبی شکل می گیرد.

وی با اشاره به چالش های موجود در این مسیر گفت: تا کنون هیچ شرکت خدمات انرژی موفق به استفاده از امکانات و تسهیلات ماده ۱۲ قانون “رفع موانع تولید رقابت پذیر و اراتقای نظام مالی” نشده است. بنابراین انجام این پروژه راهی برای پیاده سازی بازار، اجرایی سازی ماده ۱۲ و فعال نمودن شرکت های خدمات انرژی و دانش بنیان در اجرای طرح های بهینه سازی انرژی است. همچنین از نظر وی مشخص کردن برنامه کاری و تشکیل کارگروه هایی با حضور ذی نفعان یکی از اقدامات مهمی است که باید سریعا انجام شود.

پترا اُپیتز از مدیران شرکت DIW-Econ با بیان اینکه این پروژه دارای سه بخش مختلف است اظهار کرد: بخش نخست حمایت و کمک به قانون گذاری در این حوزه است تا ایجاد بازار به مرحله اجرا برسد. موازی با این اقدام دو فعالیت دیگر آغاز شده است که شامل توسعه پروژه بهینه سازی انرژی در منطقه عسلویه (مطابق با ماده ۱۲) و دیگری توسعه آن در مناطق روستایی است.

ایجاد بازار بهینه سازی و محیط زیست یکی از موضوعات مهم در کشور است که از سال 2015 در سطوح بالای تصمیم گیری کشور مطرح شد. بنابراین معاونت علمی  سند پیشنهادی خود را در این حوزه به شورای عالی انرژی کشور ارسال کرد که در سال  2018 تحت عنوان آیین نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست به تصویب رسید. در این راستا، همزمان جلساتی با وزارت محیط زیست آلمان برگزار شد و تفاهم نامه همکاری میان معاونت علمی و وزارت محیط زیست و حفاظت از طبیعت آلمان در حوزه اقتصاد کم کربن منعقد شد و براساس آن پروژه پشتیبانی از جمهوری اسلامی ایران در راستای پیاده سازی بازار یکپارچه بهینه سازی انرژی تعریف و تصویب گردید. مسئولیت اجرا و مدیریت پروژه IREEMA  بر عهده شرکت مشاوره انسیتیو اقتصاد آلمان (DIW-Econ) می باشد.  این شرکت جهت اجرای بهینه پروژه، دفتر پروژه مستقر در تهران را با حمایت مجری ملی پروژه در محل معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تاسیس نمود و خانم آیدا شاهرخ به عنوان مدیر دفتر پروژه در تهران منصوب گردید.

این ورودی به دست این نویسنده ارسال شده است admin. بوک‌مارک کنید permalink.