در تاریخ سی ام آبان 1397 اولین جلسه کمیته راهبری پروژه تشکیل شد

در سی ام آبانماه 1397 در هتل اوین تهران، اعضای کمیته راهبری پروژه متشکل از نمایندگان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه های امور خارجه، نفت و نیرو به همراه نمایندگان وزارت محیط زیست آلمان و شرکت DIW-Econ اولین جلسه راهبری پروژه را تشکیل دادند. در این جلسه نمایندگان شرکتهای همکار پروژه IREEMA  متشکل از سه شرکت Fichtner، KMW و شرکت علوم و فناوری طرشت نیز حضور داشتند.

خانم دکتر زینب حمیدزاده مجری ملی پروژه خلاصه ای از روند همکاری های وزارت محیط زیست آلمان و معاونت علمی, فناوری ریاست جمهوری و تاریخچه ای از نحوه شکل گیری این همکاری را ارائه نمودند و بر اهمیت جلسات کمیته راهبری تاکید نمودند.

این ورودی به دست این نویسنده ارسال شده است admin. بوک‌مارک کنید permalink.