دولت جدید در ایران و بازتاب اقتصادی آن

خبرنامه الکترونیکی نوامبر

در خبرنامه ماه نوامبر به برنامه های اقتصادی رییس جمهور جدید ایران آیت الله رییسی پرداخته شده و راه حل های احتمالی برای مواجهه با چالش های اقتصادی موجود ارائه گشته است.

این خبرنامه را از اینجا دانلود کنید.

این ورودی به دست این نویسنده ارسال شده است cbehr. بوک‌مارک کنید permalink.