تلفات انرژی در بخش عرضه انرژی در ایران

خبرنامه الکترونیکی اکتبر

در خبرنامه حاضر به سیستم عرضه انرژی در ایران با تمرکز بر عرضه گاز طبیعی و برق پرداخته شده است. به تلفات انرژی و ناکارآیی های آن اشاره و برنامه های موجود برای بهینه سازی انرژی و راهکارهای احتمالی دیگر بررسی شده اند.

این خبرنامه را از اینجا دانلود کنید.

این ورودی به دست این نویسنده ارسال شده است cbehr. بوک‌مارک کنید permalink.