تاثیر اجرای بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست بر درآمدها و هزینه های عرضه انرژی

 یادداشت فنی شماره ۷

اجرایی شدن بازار بهینه سازی انرژی و محیط‌ زیست فراتر از منافعی که برای صاحبان پروژه ‌ها در پی دارد، شرکت ‌های عرضه انرژی و دولت ایران را نیز منتفع خواهد کرد. مصرف کمتر انرژی در کنار کاهش ارقام قبوض انرژی مصرف‌ کنندگان، منجر به کاهش هزینه ‌ها و افزایش درآمدهای شرکت ‌های تأمین‌ کننده انرژی می ‌شود. افزایش درآمدها از طریق ایجاد فرصت ‌های جدید مانند صادرات ظرفیت آزاد شده حاصل می گردد. علاوه بر این، بازار بستر توسعه پایدار بخش انرژی را فراهم می کند.
هدف این یادداشت فنی، ارزیابی اثرات اجرای بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست بر هزینه‌ ها و درآمدهای شرکت های عرضه انرژی و ترسیم جریان‌ های انرژی، گواهی و نقدی بازیگران کلیدی بازار می‌ باشد.

این یادداشت فنی را از اینجا دانلود کنید.

این ورودی به دست این نویسنده ارسال شده است cbehr. بوک‌مارک کنید permalink.