تاثیرات اقتصادی قیمت گذاری سوخت در ایران

خبرنامه الکترونیکی فوریه

خبرنامه الکترونیکی ماه فوریه به «تأثیرات اقتصادی قیمت­ گذاری سوخت» می پردازد و وضعیت فعلی ایران را تشریح می کند.

این خبرنامه را از اینجا دانلود کنید.

این ورودی به دست این نویسنده ارسال شده است admin. بوک‌مارک کنید permalink.