افزایش قیمت انرژی در ایران-“هدایت رو به جلو” ابزار سیاست گذاری و اطلاع رسانی

مقاله سیاستگذاري شماره ۶

تعرفه های پایین انرژی فسیلی در ایران بخشی از تعهد اجتماعی دولت به مردم است و تمام طبقات جامعه و هم چنین کل اقتصاد با بهره ¬مندی از مزایای انرژی فراوان و ارزان انس گرفته¬ اند. این مساله موجب ترویج مصرف بی رویه انرژی و افزایش مداوم شدت انرژی ایران شده است. دولت به صورت تصنعی قیمت انرژی را پایین نگه داشته و از کسب هزینه-فرصت موجود چشم‌ پوشی کرده ‌است. با این ‌وجود افزایش قیمت انرژی برای رسیدن به اهدافی چون کاهش شدت انرژی و دستیابی به اهداف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی امری اجتناب ناپذیر و ضروری است. سیاستگذاران با چالش چگونگی افزایش قیمت انرژی و در عین حال دادن زمان کافی به مردم و شرکتها برای تطبیق با شرایط جدید رو به ‌رو هستند. در این مقاله، این چالش و همچنین راه حل آن به کمکِ ابزارهای سیاست پولی که برای اطلاع رسانی به کار می روند مطرح می شود: هدایت روبه جلو (راهنمای آتی- Forward Guidance).
هدایت روبه جلو یک ابزار ارتباطی است که توسط بانکهای مرکزی برای ارائه اطلاعات لازم در مورد مسیر آینده ی سیاست های پولی به فعالان بازار استفاده می شود. در مورد اصلاح قیمت های انرژی، ابزار هدایت روبه جلو به عنوان یک راه طلایی میانبر عمل می کند و با اطلاع رسانی موثر، صنایع و خانوارها را برای افزایش قیمت آماده می کند و آنها را قادر می سازد تا اثرات منفی افزایش قیمت را کاهش داده و شرایط خود را با آن تطبیق دهند.

دانلود مقاله سیاستگذاري
این ورودی به دست این نویسنده ارسال شده است cbehr. بوک‌مارک کنید permalink.