طرح جریمه و پاداش برای مدیریت مصرف انرژی

خبرنامه الکترونیکی مارس

خبرنامه الکترونیکی حاضربه تشریح طرح جریمه و تشویق -طرح برق امید- که تازه ترین تلاش دولت ایران برای مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی است، می پردازد. در این خبرنامه تحلیلی از میزان اثربخشی این طرح در کاهش مصرف برق ارائه شده است.

این خبرنامه را از اینجا دانلود کنید.

این ورودی به دست این نویسنده ارسال شده است cbehr. بوک‌مارک کنید permalink.