سیاست های بهره وری انرژی در آلمان

خلاصهسیاست شماره ۱ 

آلمان در سطح جهانی در زمینه بهره وری انرژی پیشتاز است و از نظر شدت پایین انرژی تولید ناخالص داخلی در بین 5 کشور برتر قرار دارد. در سال 2019 ، اقتصاد آلمان از 71 گرم معادل نفت برای تولید یک دلار آمریكا از تولید ناخالص داخلی استفاده كرد. در حالی که به عنوان مثال، اقتصاد ایران برای تولید همان دلار آمریكا از تولید ناخالص داخلی به 179 گرم نیاز داشت. در رده بندی های بین المللی، آلمان معمولاً به عنوان کم مصرف ترین کشور صنعتی نیز رتبه بندی می شود.

آلمان همچنان به دنبال جاه طلبی در زمینه بهبود بهره وری انرژی است و کاهش 50٪ از مصرف انرژی اولیه خود را تا سال 2050 نسبت به سطح سال 2008 بعنوان هدف تعیین کرده است. این کشور برای رسیدن به این هدف، استراتژی بهره وری انرژی خود را بر اساس انواعی از ابزارهای مختلف از جمله سیاست های نظارتی و رویکردهای سقف و تجارت، طراحی و اجرا کرده است. آلمان یک بازار جداگانه مختص صرفه جویی انرژی مانند بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ایران معرفی نکرده است. اما به ترکیبی از ابزارهای مختلف صرفه جویی انرژی متکی است. بسیاری از اقدامات بهره وری انرژی خود را برای سالهای 2021 تا2030 با تمرکز بر مدیریت سمت تقاضای سیستم انرژی در “برنامه اقدام ملی بهره وری انرژی 2.0″که در سال2019 منتشر شده، ذکر کرده است.

این خلاصه سیاست ، ابزارهای مختلف سیاستی به کارگرفته شده جهت بهره وری انرژی در آلمان را توصیف می کند.

دانلود مقاله سیاستگذاري
این ورودی به دست این نویسنده ارسال شده است cbehr. بوک‌مارک کنید permalink.