بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از دیدگاه یک سرمایه گذار

 یادداشت فنی شماره 9

عملکرد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست (M3E) به شدت به صرفه اقتصادی پروژه های M3E که توسط سرمایه گذاران محقق می شود وابسته است. سرمایه‌گذاران تنها در صورتی در M3E شرکت می‌کنند که مزایای سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی تحت M3E به اندازه کافی بزرگ باشد تا هزینه‌های سرمایه‌گذاری را با سرعت کافی جبران کند.

این یادداشت فنی، از دیدگاه یک سرمایه گذار بالقوه با توجه به سرمایه گذاری در یک موتور الکتریکی کارآمد تهیه شده و با استفاده از داده‌های واقعی از یک کارخانه آجر، هزینه‌ها و مزایایی را که یک سرمایه‌گذار با آن مواجه می‌شود، ارزیابی نموده است. از آنجایی که عملکرد اقتصادی هر پروژه M3E در نهایت به قیمت گواهی صرفه جویی انرژی بستگی دارد، سناریوهای قیمت مختلفی را برای گواهی در نظر گرفته ایم.

با قیمت های فعلی، این پروژه از نظر سرمایه گذاران مقرون به صرفه نیست زیرا دوره بازگشت سرمایه بسیار طولانی است. با این حال، اگر قیمت‌های داخلی در ایران به سطح کشورهای همسایه افزایش یابد یا اگر M3E امکان صادرات را فراهم نماید، دوره‌های بازپرداخت به میزان قابل توجهی کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه‌تر خواهد بود.

همچنین تاثیر عوامل پویا مانند هزینه فرصت سرمایه، نرخ تورم و هزینه‌های معاملاتی بازار بر سودآوری اقتصادی را بررسی نمودیم. برای افزایش مشارکت در M3E، تورم باید کنترل شود و چرخه پروژه M3E ساده شود تا هزینه های معاملاتی بازار کاهش یابد.

این یادداشت فنی را از اینجا دانلود کنید.

این ورودی به دست این نویسنده ارسال شده است cbehr. بوک‌مارک کنید permalink.