اولین جلسه کارگروه فنی پروژه در پنجم دیماه 1397 برگزار گردید

با توجه به مفاد موجود در آیین نامه ایجاد بازار بهینه ‌سازی انرژی و محیط زیست (M3E)، مسئولیتهای مختلفی برای سازمان‌ های دولتی اعم از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان حفاظت از محیط زیست، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌ های تجدیدپذیر و بهره ‌وری انرژی برق (ساتبا)، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و وزارت نفت  تعیین شده است. در راستای پیاده سازی بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جلسات هماهنگی ذینفعان و کارگروه­ های فنی و تخصصی را به منظور تهیه و تدوین دستورالعمل­های مورد نیاز بازار بهینه سازی انرژی سازماندهی میکند همچنین در این سری جلسات گزارش عملکرد طرح بازار و گزارشات مربوط به نظارت و ارزیابی فعالیت ‌های ذینفعان بازار بهینه سازی انرژی بررسی و تایید میگردد. بدین منظور،  اولین جلسه کارگروه فنی با حضور ذینفعان ملی، نمایندگان دفتر پروژهIREEMA  در تهران و شرکت علوم و فناوری انرژی طرشت در تاریخ 5 دیماه 1397 در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید.

در این جلسه آقای دکتر سبوحی (شرکت علوم و فناوری انرژی طرشت) به وظایف سازمانها و نهادها با توجه به آیین نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست اشاره نمودند و درباره نحوه همکاریهای بین المللی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با وزارت محیط زیست آلمان توضیحاتی ارائه نمودند. در ادامه آقای دکتر فاکهی از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نتایج مطالعات و تجربیات کشورهای دیگر در زمینه گواهی های سفید و همچنین چالشهای پیش روی پیاده سازی بازار در ایران را مطرح نمودند.

این ورودی به دست این نویسنده ارسال شده است admin. بوک‌مارک کنید permalink.