استخراج رمزارز و چالش تامین برق در ایران

خبرنامه الکترونیکی ماه ژوئن

در خبرنامه حاضر، مزارع استخراج بیت کوین به عنوان صنعت انرژی-بر جدید در ایران مطرح شده اند و به نقش بالقوه آنها در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست توجه شده است.

این خبرنامه را از اینجا دانلود کنید.

این ورودی به دست این نویسنده ارسال شده است cbehr. بوک‌مارک کنید permalink.